top of page
  • Yazarın fotoğrafıİbat & Aysun Hukuk

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Çalıştırmak Artık Zorunlu!


iş güvenliği uzmanı 1 temmuz  2020

Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu' nun Yürürlük başlıklı 38. maddesi uyarınca "4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için " iş sağlığı güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi bulundurma yükümlülüğü daha önce iki kez ertelenmiş ve en son düzenlemeyle 01.07.2020 tarihine uzatılmış idi.


01.01.2020 tarihi itibariyle, hukuk büroları, eczaneler, cafeler, terziler, muhasebe büroları gibi az tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan ve en az bir işçi çalıştıran tüm işyerleri, 6331 sayılı Kanun'un 6 ve 7. maddesi uyarınca, iş yeri hekimi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı vasıtasıyla iş sağlığı güvenliği hizmeti almak zorunda kalmıştır.


Mevcut düzenlemede değişiklik olup olmayacağı, pandemi sürecinden ekonomik olarak olumsuz etkilenen iş yerleri açısından maddi külfete yer açacak bu yöndeki yükümlülüğün süresinin uzatılıp uzatılmayacağı hususu henüz netlik kazanmamış olmakla birlikte mevcut mevzuat hükümleri uyarınca bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde ciddi idari para cezaları uygulanma ihtimali mevcut.


Bu yönde, az tehlikeli iş yeri sınıfında yer alan ve 50 den az işçi çalıştıran işverenler, Kanun'un 6. maddesinde açıkça belirttiği üzere; Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilir ya da Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden ( OSGB) hizmet alarak yerine getirebilirler.


Yukarıda açıklanan yükümlülüklere uyulmaması halinde idari para cezası yaptırımı uygulanmaktadır. Buna göre yükümlülük kapsamında olduğu halde iş sağlığı güvenliği uzmanı ya da iş yeri hekimi görevlendirmeyen işveren, iş güvenliği uzmanı için ayrı iş yeri hekimi için ayrı olmak üzere 11.735,00'er TL idari para cezası ödemekle yükümlü olacak ve ihlalin devam ettiği her ay için idari para cezası yeniden uygulanacaktır.
84 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page